Du er her:

Parkering

I parkeringsgarasjen-/kjelleren er det 73 parkeringsplasser som besøkende kan benytte seg av. Ingen parkeringsavgift!

Nedkjøringen til parkeringsgarasjen er i enden av veien. Kjør forbi hovedinngang til du er nesten i Kirkeveien.

Innkjøringen er lysregulert.

  • Er det rødt lys ved nedkjøringen - stopp og vent (bil på vei ut/en som nettopp har kjørt ned)
  • Ingen lys ved nedkjøringen - klart!
  • Framfor garasjeporten vil du først få rødt lys, garasjeporten åpner seg og du får grønt lys
  • Flere biler kan ikke kjøre ned samtidig, garasjeporten går ned mellom hver bil. Vent på din tur ute.
  • På vei ut følger du også rød og grønn lysregulering, men her kan man kjøre flere biler på rad ved grønt lys.
  • Er det rødt lys ved porten når du skal ut, vent til det er slukket før du kjører frem (sensor i gulvet).