Du er her:

  • Sølvsuper helse- og velferdssenter

    Nå begynner Sølvsuper helse- og velferdssenter på Hovdejordet å bli klart til innflytting. Sølvsuper aktivitetssenter (før Bodø dagsenter), har allerede tatt sine lokaler i 1. etg i bruk – og i løpet av november vil Avdeling for multifunksjonshemmede være i gang. I januar vil det være drift i store deler av huset.