Du er her:

Møterom

Sølvsuper helse- og velferdssenter ønsker at senteret skal være et bygg med mye aktivitet. Du er derfor hjertelig velkommen til å booke både det store møterommet Huldra i 1.etg, eller Troll i 3.etg i bygget til møter, kurs og andre aktiviteter.

Kapasitet og utstyr - møterom Huldra (1.etg)

Rommet har en kapasitet på 70+ personer ved kinoppsett. Ønsker du klasseromsoppsett (fast oppsett) er det plass til ca 50 personer.

Rommet har projektor, lerret og lyd. Egen bærbar PC må medbringes. Rommet er også utstyrt med håndholdt mikrofon og mygg

Kapasitet og utstyr - møterom Troll (3.etg)

Møterom med kapasitet for 20 personer. Typisk møteromsoppsett uten mulighet for endring. Rommet har projektor. PC må medbringes.

Booking

Interne møter (Bodø kommune) bookes som vanlig gjennom kalenderen i Outlook.

Vær nøye med å skrive tidspunkt, antall og kontaktinformasjon.

Eksterne aktører kan også benytte møterommet mot et vederlag. Eksterne må foreta booking ved å benytte telefonnummer/epostadresse oppgitt under kontaktinformasjon.

Servering til møter

All bespisning og drikke bestilles fra Café Sølvsuper. Det er ikke tillat med medbrakt, så fremst det ikke ligger en avtale med Café Sølvsuper i bunn.

Ønsker du servering av kaffe/tem frukt, lunsj, kake eller annet, kan dette bestilles hos Café Sølvsuper.

Møteassistent

Ønsker du teknisk hjelp under møtet, eller at bord og stoler settes på en spesiell måte, kan dette bestilles hos Cafe Sølvsuper mot et vederlag. HUSK Å SETTE PÅ PLASS BORD OG STOLER SLIK OPPSLAGET VISER.

Møterommet Huldra er låst etter ordinær arbeidstid kl. 15.30. Skal møterommet benyttes etter den tid MÅ DET TAS KONTAKT MED RESEPSJONEN, tlr 75593001 mlm kl 08.00 - 15.30. For å få tilgang til møterommet etter kl 15.30 må nøkkelkort hentes/kvitteres ut i resepsjonen.

Leiepriser

Huldra:         kr 2000,- pr.dag

                      kr 400,- pr time

                      kr 500,- for oppsett eller rydding av møterom

Troll:            kr 1000,- pr dag

                     kr 200,- pr time

                     kr 250,- for rydding av møterom

Caféareal: kr 1000,- pr dag

                      kr 200,- pr time

                      kr 500,- for oppsett eller rydding av Café

Ansatte i Bodø kommune har 50% rabatt på leien ved private arrangementer.

Lag og foreninger

For de som bruker caféen til faste møter skal det tegnes avtale med Café Sølvsuper.

Inntil 5 arrangementer:              kr 500,- pr halvår

Mellom 6-10 arrangementer:     kr 1000,- pr halvår

Over 10 ganger:                         kr 2000,- pr halvår

OBS! Røykfri sone ved inngangsparti.

Kontaktinformasjon

Cafe Sølvsuper
Telefon: 75 59 30 71
E-post: solvsuper@elite.as

 

 

Møterom Huldra ved Sølvsuper helse- og velferdssenter

Møterom Huldra
Fast oppsett av bord og stoler. Plass til 50 personer

Møterom Huldra ved Sølvsuper helse- og velferdssenter

Møterom Huldra.
Plass til 70+ personer ved kino oppsett. På bildet er skilleveggen mellom møterommet og foajeen åpnet opp.