Du er her:

Lillebølgen

Lillebølgen er en døgnbemannet institusjon/bolig for mennesker med multifunksjonshemming, både barn og voksne.

Målsetting

 

 

På Lillebølgen jobber vi tverrfaglig med kompetanse som vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og ufaglærte.

Lillebølgen har 6 rom og er lokalisert i 1. etg på Sølvsuper helse- og velferdssenter, hvor vi også har egen inngang. Den er rundt hjørnet til høyre for hovedinngangen.

Det er Tildelingskontoret som behandler søknader og fatter vedtak om opphold i Lillebølgen.

Kontaktinformasjon

Telefon vaktrom: 75 59 30 94

Besøksadresse: Vebjørn Tandbergs vei 18, 8076 Bodø

Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø