Du er her:

Langbølgen

Avdelingen har 21 sengeplasser som er langtidsplasser.

Målgruppen er somatisk syke og pleietrengende med behov for varig opphold.

Vi har i Langbølgen personell med høy kompetanse som består av; avdelingsleder, sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, mange av disse har også ulike videreutdanninger og utfyller hverandre godt, slik at etasjen har en bred faglig kompetanse og er godt rustet i forhold til å ivareta den enkelte pasients individuelle behov. I tillegg har vi tilgang på tverrfaglige ressurser ettersom vi nå er under ett tak i Sølvsuper helse- og velferdssenter. Dette er fysioterapeut, ergoterapeut, lege og øvrige støttefunksjoner/avdelinger.

Det er Tildelingskontoret som behandler søknader og fatter vedtak om opphold i institusjon.

Langbølgen er lokalisert i byggets 4.etg i fløy A og B

 

Kontaktinformasjon

Telefon vaktrom: 75 59 30 40

Avdelingene: 75 59 31 40/75 59 31 43

Besøksadresse: Vebjørn Tandbergs vei 18, 8076 Bodø

Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø