Du er her:

Sølvsuper Ergo- og fysioterapi

Fysioterapi

Tjenesten har som målsetning å arbeide for å bedre og vedlikeholde funksjonsevnen og livskvaliteten hos mennesker med sykdom eller funksjonsnedsettelse på grunn av skade, sykdom eller alder.  Vi jobber sammen med bruker for å finne gode tiltak og løsninger for den enkelte. Vi ønsker å bidra til at våre brukere blir best mulig i stand til å mestre hverdagen utfra egne premisser.

Fysioterapeutene kan bidra med

 • Ivareta størst mulig grad av selvstendighet og funksjon
 • Forebygge komplikasjoner som følge av immobilitet
 • Forebygge og lindre smerte og andre symptomer
 • Bidra til bedret kroppskontakt
 • Fremme fysisk og psykisk velvære
 • Bistå i måloppnåelse for oppholdet
 • Behov for kartlegging av fysisk funksjon (balanse, fallrisiko, fysisk kapasitet, bevegelsesanalyse)
 • Behov for funksjonstrening (bedre fysisk funksjon)
 • Behov for veiledning/opplæring for pasient og personalet
 • Behov for å vurdere/tilpasse hjelpemidler/behandlingshjelpemidler

Sølvsuper helse- og velferdssenter har 3 fysioterapeuter fordelt på 2,1 årsverk som bistår bølgen, mellombølgen og kortbølgen.

 

Ergoterapi

Ergoterapeuter arbeider med personer som opplever at sykdom, funksjonsnedsettelse eller miljøfaktorer påvirker mestring av daglige aktiviteter eller gjøremål. Ergoterapeuter tar utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte brukeren og bidrar til en trygg overgang fra institusjon til eget hjem.

 

Ergoterapeutene kan bidra med:

 • Kartlegging av funksjonsnivå      
 • Kartlegging av kognitiv funksjon
 • Trene utførelse av daglige gjøre
 • Tilrettelegging av omgivelsene i bolig
 • Bistand til å søke på, samt opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Ved behov, oppfølging den første tiden etter bruker er kommet hjem til egen bolig

 

Sølvsuper helse- og velferdssenter har 2 ergoterapeuter i 2 årsverk som bistår bølgen, mellombølgen og kortbølgen.

 

​Henvisning til tjenesten

Personalet på avdelingen gjør en vurdering om pasienten har behov for ergo- og/eller fysioterapitjeneste, og sender henvisning ved behov.

 

Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Marius Tønnesen
E-post: marius.tonnesen@bodo.kommune.no

Telefon fysioterapeut: 75 59 30 21
Telefon ergoterapeut: 75 59 30 22
 
 

 • thumbnail
 • thumbnail