Du er her:

Brukerråd for kommunale sykehjem

Brukerrådene skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene oppnevnes av bystyret, fortrinnsvis blant bystyrets medlemmer. Ett medlem velges av og blant de ansatte ved institusjonen/boformen. To velges blant beboere på institusjonen, eventuelt blant beboernes pårørende. Leder utpekes av bystyret. Nestleder velges av beboerrådet i deres første møte. Medlemmene og varamedlemmene velges for den kommunale valgperioden. (Vedtatt i bystyret 22.06.06. jfr. løpenummer 26784/06)

Siden er under oppdatering.

Bo-Godt
Leder:
Astrid Tove Olsen                                         astridtoveolsen@gmail.com               Tlf: 952 79 775
Medlemmer:
Astrid Tove Olsen                                         astridtoveolsen@gmail.com               Tlf: 952 79 775
Varamedlemmer:
Dan Børge Pedersen                                    danborge.pedersen@outlook.com      Tlf: 414 46 860

Furumoen
Leder:
Medlemmer:
Linda Sandåker                                            linda.sandaker@raise.no  
Ivar Andreassen
Varamedlemmer:
Kari Marie Blanchard
Inger N. Øien

Rehabeliteringsavdelingen
Leder:

Eva Leivseth                                               eva-leiv@online.no  
Medlemmer:
Åse Birkeli (Ap)
Eva Leifseth (H)                                          eva-leiv@online.no  
Varamedlemmer:
Sigurd Myrvoll (Ap)
Bente Haukås (Krf)

Hovdejordet
Leder:

Astrid Olsen                                                astridtoveolsen@gmail.com       
Medlemmer:
Astrid Olsen (SV)                                         astridtoveolsen@gmail.com  
Siv Frantzen (Frp)                                       sivfra@hotmail.no
Helge Laurits Hansen( pårørenderep.)        helge-la@online.no
Jorunn Paulsen (pårørenderep.)                  jojjuron@online.no
Aud Iren Skog (ansatterep.)                        aud.iren.skog@bodo.kommune.no       Tlf: 75557663
Varamedlemmer:
Ann-Kristin Moldjord (Ap)                           ann.kristin.moldjord@lostat.no
Tord Henriksen (H)                                     tordhen@online.no

Mørkved
Leder:
Linda Forsvik                                             lindaforsvik@gmail.com                       Tlf: 408 40 024
Medlemmer:
Linda Forsvik (R)                                       lindaforsvik@gmail.com                        Tlf: 408 40 024
Bodil Brattli (H)                                         bbjbrattli@online.no                             Tlf: 906 55 287
Brit Henriksen (pårørenderep.)                  brithenriksen@gmail.com                     Tlf: 916 05 860
Gerd Tove Jakobsen                                 gtmathis1@hotmail.com
Line Bolstad (ansatterep.)                         line.bolstad@bodo.kommune.no           Tlf: 91831877  
Varamedlemmer:
Ingrid Torstensen (Ap)
Tommy Ødegård (V)

Sentrum sykehjem
Leder:
Jonny Gulbrandsen                                   jonny@fm8000.no                                   Tlf: 910 08 715
Medlemmer: 
Judith Olafsen (Ap)                                   judith.olafsen@posten.no                        Tlf: 481 49 888
Jonny Gulbrandsen (Frp)                           jonny@fm8000.no                                   Tlf: 910 08 715
Tom Kristensen (pårørenderep.)               figur1@gmail.com                                   Tlf: 901 55 150
Stein Larsen (pårørenderep.)                    stein@peias.no                                        Tlf: 926 02 115
Anne Martha Holmstrøm (ansatterep.)     karanv@bodo.kommune.no                     Tlf: 464 12 955     
Varamedlemmer:
Andreas Tymi (R)
Hans Olav C. Fjærvoll (H)

Stadiontunet
Leder:
Astri Dankertsen                                       astridankertsen@gmail.com                Tlf: 909 19 792
Medlemmer:
Astri Dankertsen (R)                                 astridankertsen@gmail.com                 Tlf: 909 19 792
Joakim Sennesvik (H)                               joakimsennesvik@gmail.com                Tlf: 920 43 456
Mariann G. Jenssen (ansattrep.)                                                                              Tlf: 992 94 697
Nina Elisabeth Karlsen (beborerrep.)                                                                      Tlf: 902 93 266
Judith Margrethe Karlsen (beborerep.)                                                                   Tlf: 976 10 608
Varamedlemmer:
Elsa Øverland (Ap)                                                                                                 Tlf: 412 21 306
Remi Skipnes (Frp)                                                                                                Tlf: 413 55 626
Brith Paula Gulmælæ                                                                                            Tlf: 909 29 012
Christina Østensen Griegel                                                                                    Tlf: 481 20 840
Svein Johan Dundas                                                                                               Tlf: 900 19 519

Straumbo:
Leder:
Medlemmer:

Sverre Ellingsen                              svellings@gmail.com                                   Tlf: 980 69 346
Synnøve Blix                                   sblix@hotmail.com                                      Tlf: 957 81 265
Varamedlemmer:

Sølvsuper
Leder:
Svein Olsen                                    skola3004@hotmail.com                              Tlf: 906 30 837
Medlemmer:
Svein Olsen (R)                               skola3004@hotmail.com                              Tlf: 906 30 837
Diana Johnsen (H)                           dianakjohnsen@gmail.com                           Tlf: 615 46 949                      
Ann Elisabeth Isaksen (sykepleier) ann.elisabeth.isaksen@bodo.kommune.no   Tlf: 951 19 135
Varamedlemmer:
Øystein Mathisen (Ap)
Siv Frantzen (Frp)

Tverlandet
Leder:

Evy Jeremiassen                            evyjere@online.no                                         Tlf: 975 97 055
Medlemmer:
Guttorm Jensen (BBL)
Ludolf Johansen (TBSS)
Evy Jeremiassen                            evyjere@online.no                                         Tlf: 975 97 055
Bodil Helmersen                           bodil.helmersen@gmail.com                         Tlf: 958 13 433
Varamedlemmer:
Roar Danielsen
Bjørg Nilsen
Raymond Andreassen
Agnar Nikolaisen

Vollsletta
Leder:
Jørgen Fjørtoft                              joergentf@hotmail.com                                Tlf: 902 35 563
Medlemmer:
Lisbet Herring (Ap)                       lisbet_herring@yahoo.no                              Tlf: 930 46 196 
Jørgen Fjørtoft (H)                        joergentf@hotmail.com                                Tlf: 902 35 563
Varamedlemmer:
Fredric Persson (Ap)
Audun Spjell (Frp)