Du er her:

Fysio- og ergoterapitjenester

Fysioterapitjeneste

Fysioterapeuter arbeider for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. Faget er forankret i medisin, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag og bygger på en integret forståelse av, kunnskap om og erfaring med menneskets normale bevegelsesutvikling og hvordan denne påvirkes av skade/sykdom og andre utenforliggende forhold.

Sølvsuper helse- og velferdssenter har 1 fysioterapeut som yter sitt virke i 2. og 3. etg.

Ergoterapitjeneste

Ergoterapeuter arbeider mot å bevare den enkeltes deltagelse og aktivitet i eget liv og eget hjem. Kartlegging av menneskers ønske for eget liv, aktivitetsvaner samt kroppslige og mentale forutsetninger for behandling, danner grunnlaget for all ergoterapi. Ergoterapeuten anvender aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekninske hjelpemidler for bevegelse, kommunikasjon, kognisjon og sansning.

Sølvsuper helse- og velferdssenter har 1 ergoterapeut.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om fysioterapi- eller ergoterapitjenester.

Kontaktinformasjon

Fysioterapeut: Marius Tønnesen
E-post: marius.tonnesen@bodo.kommune.no

Ergoterapeut:
 

Telefon: 75 59 30 22

  • thumbnail
  • thumbnail